当当读书
Чому Аз?? вдалося

Чому Аз?? вдалося

Joe Studwell
0
31.07 原价¥31 开通租阅权,免费读此书
提示:数字商品不支持退换货,不提供源文件,不支持导出打印。
评论 赠一得一 收藏 分享
此书籍暂不支持在移动端购买和阅读

内容简介

Jedan od najve?ih poznavatelja hrvatske knji?evnosti Tvrtko Zane, poznatiji pod pseudonimom Branimir Donat, u svojem je prou?avanju hrvatske knji?evne ba?tine duljem od pola stolje?a objavio veliki broj tekstova i knjiga, a broj kartica koje je napisao jednak je njegovu znanju, koje mo?emo zvati enciklopedijskim. Iz goleme ostav?tine na?eg jedinog i najve?eg poznavatelja brojnih, ?esto zaboravljenih autora, ali jednako tako i velikan? knji?evnosti, urednik Goran Rem izabrao je one mo?da najva?nije tekstove. Tre?a knjiga iz serije Prakseologija hrvatske knji?evnosti posve?ena je modernizmu i postmodernizmu. U njoj su izabrani tekstovi koji se bave autorima 20. stolje?a, zenitizmom, Vidom, Andri?em, ?oljanom, Fabrijem, Iv?i?em, hrvatskim borgesovcima, zabranjenim knjigama hrvatske knji?evnosti, poznatim i nepoznatim autorima. S jo? tri sveska izabranih djela Branimira Donata ova ?e knjiga dati maleni uvid u ?irinu tema kojima se Tvrtko Zane bavio.
展开
大家都在看换一批
大家都在看换一批
领取优惠券

温馨提示:

您已领取的礼券,请到【个人中心】-【资产】中查看。