万本电子书0元读

万本电子书0元读

A szilánk
A szilánk
Garzó László
¥34.66
Mér? László szerint is vannak csodák: pozitívak és negatívak egyaránt. Ezek a csodák a megszokott csodákkal szemben megmagyarázhatóak, mégpedig a kiszámíthatatlan tudományával. A mai matematika segítségével a szerz? elmagyarázza, hogyan m?k?dnek a világi csodák, és miképpen hozzák létre a gazdag szemétdomb mechanizmusát.
A férfi - Srácoknak
A férfi - Srácoknak
Dr. Csernus Imre
¥80.36
A huszadik század alapvet?en megváltoztatta a nemek kapcsolatát, a család szerepét és a n? helyét a világban. A maga korában minden újabb lépés természetes volt: az emberek jogot formáltak a szerelem szabad élvezetére, megtanultuk, hogyan tervezzünk tudatosan családot, a n?k munkába álltak, és küzdeni kezdtek a szabadságukért. ?s mindek?zben a nemek viszonya el?re nem látott módon változott meg. Megváltozott a férfi és a n? szerepe és biológiája, háttérbe szorult a család, és sokan már a gyerekekr?l is tudatosan mondanak le. Korántsem biztos azonban, hogy ebben az új világban tényleg boldogabbak és szabadabbak vagyunk… Vajon mi lehet az evolúciós háttere a tudatos gyermektelenségnek vagy a szingli életformának? Mit?l változott meg a szépségideál az elmúlt száz esztend?ben? Nem egyszer?en a viszonyok rendez?dtek át: a két nem biológiai értelemben is változik. Változik a n? teste, változik egész lénye. SZENDI G?BOR A n? felemelkedése és tünd?klése cím? nagysiker? k?nyvében még arról írt, mi rejlik a génekben, milyen programok dolgoznak a n?ben és a férfiben. Legújabb k?tetében már azt elemzi, milyen er?k és fordulatok ?sszhatására született meg az ?új n?”, és milyen nehézségekkel kell megküzdenie a jelenben és a j?v?be.
Vérv?r?s rabság
Vérv?r?s rabság
Aria Brighton
¥51.26
Ferenczi Sándor egyik kedves gondolata volt: a magyar k?z?nség számára megírni a pszichoanalizis r?vid ?sszefoglalását. Tudtuk, hogy el is készült ez az írás. Tervezgette, hogy megjelenteti k?nyvalakban, de mindig k?zbej?tt valami akadály. A k?nyv nagyobbik felének kéziratát, hátrahagyott írásai k?z?tt készen találtuk. Noha ez a m? nem mai kelet?, ma sincs az egész világirodalomban a lélekelemzésnek jobb, nagyszer?bb, világosabb ?sszefoglalása. Hozzácsatoltuk még három kés?bbi el?adását; ezek a lélekelemzés újabban felmerült kérdéseivel foglalkoznak. ?gy ez a kis munka a mai pszichoanalizis teljes ismertetését adja.
Nincs kegyelem
Nincs kegyelem
Rejtő Jenő
¥14.39
A modern ember tragédiája, hogy rohamosan távolodik attól az optimális életmódtól, amelyre az evolúció ?tervezte”. E folyamat egyik lényeges velejárója, hogy házakba és légkondicionált irodákba bújtunk a nap el?l. Márpedig napozás és fény nélkül D-vitamin sem termel?dik az emberi szervezetben, holott erre a speciális hormonra szervezetünk minden sejtjének nagy szüksége volna. SZENDI G?BOR új k?nyvében rámutat: a civilizált világ nagyvárosokba koncentrálódott népessége folyamatos D-vitamin-hiányban szenved, és ez az egyik f? oka a rák, az autoimmun betegségek, a légúti és idegrendszeri megbetegedések, valamint számos más civilizációs betegség rohamos terjedésének. Szendi ?sszefoglalja mindazt, amit a haladó szellem? tudomány eddig megismert a napfény, a D-vitamin és a civilizációs betegségek kapcsolatáról. Rámutat arra, hogy az ember az evolúció során évmilliókig a napon élt, ezért szervezete igen magas D-vitamin-szinthez alkalmazkodott. A szerz? állítja: az egészség megfelel? életmód, nem pedig megfelel? orvosi kezelés kérdése. A nyugati orvoslás csak árral szemben úszik, amikor arra t?rekszik, hogy némileg javítson a népesség egyre romló egészségi állapotán, mik?zben – tudomást sem véve a kutatás utóbbi harminc évének eredményeir?l – a D-vitamin túladagolásával riogat, és óva int a napozástól. Ne feledjük azonban: vitaminhiányt csak vitaminbevitellel lehet megszüntetni. Az egészség bármennyit megér – szokták mondani. Ehhez képest a napfény ingyen van, a D-vitamin pedig filléres tétel. ?m amíg erre nem ébred rá a hivatalos orvoslás, addig nem tehetünk mást, mint hogy a saját kezünkbe vesszük egészségünk védelmét. Ebben segít Szendi Gábor legújabb k?nyve, amely forradalmian új információkat nyújt minden egészségtudatos és gyógyulni vágyó embernek, leend? gyermeke egészségéért aggódó anyának.
Cenzúra alatti
Cenzúra alatti
Lovas Ildikó
¥58.04
Tényleg minden n? egy potenciális házisárkány? Mit lehet tenni egy kapcsolat ellaposodása ellen? Vajon a sors vagy a szabad akarat irányítja az ember életét? Valóban szükségünk van az illúziókra ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni? Ehhez hasonló izgalmas és húsbavágó kérdésekre keresi a választ SOMA MAMAG?SA legújabb k?tete, amely az elmúlt évek legjobb és legérdekesebb el?adásaiból válogat. Soma néha humorral, máskor szenvedéllyel, olykor elgondolkodva, de mindig nagy alapossággal járja k?rül témáit – hallgatóit és olvasóit egyaránt elragadtatva. ?Valójában mindig ugyanoda lyukadunk ki: a szeretethez. A szer-etet, a gy?l-?let. A szeretet eteti, táplálja az életer?t, a gy?l?let ki?li. Irányuljon az magunk, vagy mások felé. Amiért mi felel?sséget vállalhatunk: az saját magunk. A saját elsárkányosodásunkért. ?gyhogy kívánok mindenkinek bátor tük?rbe nézést, és sok-sok er?t!”
Zsidó vagy?
Zsidó vagy?
Németh Gábor
¥50.36
Depresszió. Egy sokak életét megkeserít? és t?nkretev? állapot, amely megosztja a gondolkodó embereket, és amellyel sokan mind a mai napig nem tudnak mit kezdeni. Vajon mi az oka ennek? A szerz? célja, hogy megmutassa: a depresszió nagyon is hétk?znapi jelenség, nincs benne semmi misztikum, semmi elborzasztó. Ez a k?tet nem az ismeretek didaktikus felsorolása, nem tank?nyvi rendszerezésben járja k?rül a témát az okoktól a terápiáig – erre számos kiváló szakk?nyv áll rendelkezésre. Nem találunk benne statisztikákat, bonyolult pszichológiai fejtegetéseket, vagy biológiai elméleteket, sem pedig a kezelési módszerek részleteit, hiszen ilyen munkák is szép számmal akadnak. E k?nyv legfontosabb célja: láttatni és érzékeltetni. Láttatni a depresszióról való gondolkodás dimenzióit, és érzékeltetni azt a sok-sok dilemmát, amellyel nap mint nap szembe kell néznie mind a depressziós embernek, mind pedig k?rnyezetének. BELS? N?RA érzéseket és benyomásokat k?zvetít a gyakorló pszichiáter szakmai – és lelki – szemén keresztül, hiszen a depressziót érzelmek nélkül nem lehet érteni és megértetni. Nézzünk szembe ?szintén a tényekkel és a valósággal, hiszen csakis a megismerés és a tudás biztosíthatja a gy?zelmet a depresszió elleni küzdelemben.
Kit?m?tt barbár
Kit?m?tt barbár
Péterfy Gergely
¥73.25
Ugye milyen jó lenne, ha a férfiak félszavakból is kitalálnák a legtitkosabb vágyainkat, a mosolyunk pedig elégedettséggel t?ltené el ?ket? REGINA SWOBODA a N?i rafinériában arra a nem kis feladatra vállalkozott, hogy a k?zhelyeket és sablonos válaszokat elkerülve bebizonyítsa: mindez k?nny?szerrel lehetséges.
Drága szépség
Drága szépség
Louise Mensch
¥36.30
Valljuk be, majdnem mindannyian hajlamosak vagyunk az ?nsajnálatra. ?gy hisszük, a legnagyobb baj mindig velünk t?rténik. Nos, ha valamiért szomorú vagy – esetleg elhagytak, megcsaltak, becsaptak vagy elárultak –, és elolvasod ezt a k?nyvet, hidd el, fel fogod tenni magadnak a kérdést: Miért sírok, miért szomorkodom?! Hozzájuk képest hálás lehetek a sorsnak… Ha éppen valamilyen párkapcsolati problémával küzdesz, biztosan találsz a k?nyvemben olyan t?rténetet, amely rímel a mostani gondjaidra. Megtudhatod, mások hogyan oldották meg – vagy hogyan rontották el – azt a bizonyos élethelyzetet. Talán segít felismerni a megoldást, és nem k?veted el ugyanazt a hibát, amit ott és akkor másvalaki már elk?vetett. Igaz a mondás: okos ember más kárán tanul. Nos, ebb?l a k?nyvb?l tanulhatsz b?ven… Megtanulhatod, hogyan lehet a teljes kiszolgáltatottságból felállni, egy t?nkrement életet újraépíteni, elgyászolni az elgyászolhatatlant, elengedni életed legfontosabb szerepl?jét, ahogy megtanulhatod azt is, hogyan rombolhat a legnagyobb szeretet, milyen mélységekbe taszíthat a szegénység, vagy hogy miként lehet újra bizakodni életünk romjain. A regényírók fantáziája végtelen, ám a legnagyobb mesemondó mégiscsak az élet. Aligha olvastál még olyan csavaros, izgalmas, megrázó t?rténeteket, mint ezek itt. Talán, mert ezeket a t?rténeteket tényleg az élet írta. ?n csak papírra vetettem. Tizenegy igaz t?rténet. Tizenegy d?bbenetes sors. Tizenegy ember, aki képes volt újrakezdeni az életét. Szeretettel, Kata
Epic. Legende fantasy
Epic. Legende fantasy
Adams John Joseph
¥81.67
Manualul de psihiatrie social? ?i psihoterapiereprezint? o ini?iativ? singular? ?n peisajul publica?iilor de specialitate din Rom?nia, de tratare exhaustiv? a unui domeniu pu?in explorat. Inten?ia declarat? a autorilor este introducerea unui limbaj obiectiv, dar totodat? accesibil, pe ?n?elesul tuturor, care s? deschid? calea unei comunic?ri reale ?ntre profesioni?ti ?i cei afecta?i de boala psihic?. Folosind termeni mai pu?in uzuali ?n limbajul de specialitate – confruntare, peisaj, atitudine fundamental? –, cartea introduce cititorului rom?n no?iunea de psihiatrie social?, ?n care ?cel?lalt“, a?a cum este denumit ?n carte cel suferind de o boal? psihic?, este considerat egalul celui s?n?tos ?i tratat ca atare.Manualul vine ?n ?nt?mpinarea cititorului care studiaz? pentru examenul de psihiatrie sau psihoterapie, indiferent de specializarea aleas? (asistent medical, medic, psiholog, nutri?ionist, ergoterapeut, kinetoterapeut). Totodat?, el se adreseaz? lucr?torilor ?n psihiatrie, precum ?i tuturor celor care au avut experien?e psihiatrice, fie ca pacien?i, fie ca apar?in?tori.??n psihiatria social?, accentul se pune pe confruntarea uman? cu omul bolnav psihic, adic? ?cel?lalt?, a?a cum este numit at?t de des ?n carte. Eu pot recunoa?te ?n cel?lalt un egal. El este, ?n pofida alterit??ii, un om deosebit de normal, la fel ca mine. Pot recunoa?te ?ns? ?i caracterul diferit, str?in, pe care abia dac? ?l ?n?eleg sau nu ?l ?n?eleg deloc, ?i care ?mi indic? ?n mod clar o diferen?? fa?? de cel?lalt. ?n psihiatria social? este ?ntotdeauna vorba despre proiectarea acestei rela?ii complexe, despre completitudinea percep?iei mele ?n ceea ce ?l prive?te pe cel?lalt, despre aten?ia fa?? de el ?i despre propria-mi disponibilitate pentru nou, pentru nea?teptat. Ideea este de a ?nv??a continuu.“
C?ntice ?ig?ne?ti ?i alte poeme
C?ntice ?ig?ne?ti ?i alte poeme
Radu Paraschivescu Miron
¥13.08
ntmplri reale despre o experien unicCu toii avem de nfruntat adversiti din cnd n cnd. Cu toii suntem uneori triti. Cu toii suntem cteodat prea ocupai, prea mulumii de noi nine sau prea apsai de povara propriilor probleme ca s mai apreciem lucrurile pozitive din vieile noastre. Colecia Poveti adevrate“ i aduce cazuri reale, ntmplri din viaa unor oameni obinuii, ce ne vorbesc despre curaj i buntate, despre binecuvntrile i miracolele vieii, amintindu-ne c nu suntem singuri, c putem rzbate chiar i n cele mai ntunecate zile, c nc exist buntate n lume.Venirea pe lume a celui de-al doilea copil nu nseamn neaprat naterea unei rivaliti ntre frai, dac tii cum s l pregteti pe friorul mai mare pentru eveniment. S gseti haine de gravid, drgue i la un pre accesibil, se poate dovedi la fel de probabil ca i ctigul la loto… Cum te pregteti pentru naterea unor triplei Sarcina, naterea i primele ore i zile ca mmic a unui nou-nscut te pot coplei sau umple de team – n special dac ai fost bombardat cu poveti de speriat i informaii distorsionate, dac temerile sau ngrijorrile nu i au fost ascultate cu atenie ori dac lucrurile nu decurg aa cum i ai propus sau ai sperat. 34 de ntmplri adevrate despre bucuriile i dificultile sarcinii i ale naterii, despre clipele magice legate de minunea care crete nuntrul tu.
Vinovatul
Vinovatul
Ballantyne Lisa
¥81.67
Este posibil? o autoanaliz?? Dac? da, c?nd, ?n ce m?sur? ?i cu ce limite? Putem utiliza tehnicile psihanalitice pe cont propriu, pentru a ne rezolva problemele? Este introspec?ia constructiv? sau mai degrab? inutil?? Acestea sunt ?ntreb?rile pe care le abordeaz?, ?n cartea sa, Karen Horney, al?turi de prezentarea a numeroase studii de caz. Argumente sunt destule, at?t pro, c?t ?i contra: noi ne cunoa?tem cel mai bine pe noi ?n?ine, introspec?ia este constructiv? ?n momentul ?n care o utiliz?m ?n slujba dorin?ei de a deveni o fiin?? mai bun?, mai ?nzestrat? ?i mai puternic?, iar insighturile ob?inute prin autoanaliz? sunt mai bine primite; pe de alt? parte, factorii emo?ionali ?i rezisten?ele constituie o dificultate important? ?n acest demers. Astfel, autoanaliza este, ?n viziunea autoarei, o ?ncercare de a fi pacient ?i analist ?n acela?i timp, metoda de baz? r?m?n?nd aceea?i ca la orice psihanaliz?: asocierile libere. Dincolo de tehnici ?i metode, mesajul este simplu ?i percutant: pentru c? via?a ta este cel mai bun psihoterapeut, crede ?n tine ?nsu?i!Fiecare autoanaliz? reu?it? spore?te ?ncrederea ?n sine, dar exist? ?i un alt c??tig, datorat faptului c? ai cucerit ?n ?ntregime un teritoriu prin ini?iativ? proprie, perseveren?? ?i curaj. Acest efect se manifest? ?n analiz?, ca ?i ?n alte aspecte ale vie?ii. S? g?se?ti de unul singur o c?rare pe munte ??i d? un sentiment mai deplin de putere, dec?t s? mergi pe poteca indicat?, de?i efortul ?i rezultatul sunt acelea?i. O astfel de realizare nu-?i insufl? numai o m?ndrie justificat?, ci ?i un sentiment de ?ncredere ?n propria capacitate de a te confrunta cu situa?ii grele ?i de a nu te sim?i pierdut ?n lipsa ?ndrum?rii.Autoanaliza este o ?ncercare de a fi pacient ?i psihanalist ?n acela?i timp. S? nu uit?m c? acest proces este nu numai suma dintre travaliul analistului ?i cel al pacientului, dar ?i o rela?ie uman?. Faptul c? sunt implicate dou? persoane are o influen?? considerabil? asupra contribu?iei fiec?reia. Pacientul are trei sarcini principale. Prima este s? se exprime c?t mai complet ?i sincer cu putin??. A doua este s? devin? con?tient de for?ele pulsionale incon?tiente ?i influen?a lor asupra vie?ii sale. Iar a treia e s?-?i dezvolte capacitatea de a schimba acele atitudini care ?i perturb? rela?iile cu sine ?nsu?i ?i cu lumea din jurul lui. [...] Dac? pacientul are capacitatea de a lucra singur pentru a g?si solu?ia la o problem?, poate fi oare folosit? aceast? capacitate de o manier? deliberat??
Dieter Schlesak
Dieter Schlesak
Buciu Marian Victor
¥65.32
ase din zece angajai romni sunt nefericii la locul de munc, dezvluie un recent Eurobarometru. Tu ct de satisfcut eti de slujba pe care o ai Te simi motivat la serviciu sau jobul a devenit o corvoad pentru care strngi din dini Un sfert din via l petreci la munc“, aa c merit s faci tot ce e cu putin pentru a regsi bucuria de a lucra Plecnd de la noi cercetri despre cauzele nemulumirilor angajailor, cartea de fa ofer o serie de explicaii i sugestii practice pentru cei ce vor s-i regseasc pofta de a munci. Volumul include chestionare de autoevaluare, tehnici pentru creterea satisfaciei la serviciu, dar i ndrumri legate de momentul cnd e cazul s schimbi jobul sau s-i remaniezi stilul de a gndi, dac vrei s fii mai eficient i s te nelegi mai bine cu efii i colegii. Utiliznd o serie de instrumente i teorii din psihologia organizaional, cartea se adreseaz inclusiv specialitilor n resurse umane.
Prin?ul spinilor
Prin?ul spinilor
Mark Lawrence
¥73.49
Este posibil s? r?m?i ?s?n?tos la cap, ?ntro lume nebun?"? Autorii acestei c?r?i cred c? da, ?i ne ofer? 101 c?i pentru a face fa?? acestei adev?rate provoc?ri a secolului nostru. Care sunt elementele vitale ale unei c?snicii de succes; cum s??i gestionezi mai bine furia, depresia, stresul ?i anxietatea; cum este influen?at? starea noastr? de bine de reac?ia la evenimentele de zi cu zi la astfel de ?ntreb?ri autorii r?spund ?n ?pastile" de c?te un minut, scrise ini?ial pentru ascult?torii emisiunii de radio pe care cei doi o realizau ?mpreun?. Pe l?ng? alte teme abordate cu realism ?i umor, cum ar fi pericolele g?ndirii pozitive, pierderea ?n greutate, comunicarea cu ?efii ?i colegii, autorii ofer? sugestii referitoare la alegerea unei psihoterapii, ?nso?ite de descrierea celor mai bune (?i mai rele) tipuri de terapeu?i.
Jocul ?i fuga
Jocul ?i fuga
Nicolae Breban
¥102.19
Prin?esa Diana. Aparatele de fotografiat ?n?fac? r?m??i?ele automobilului scof?lcit. Cineva fotografiaz? o b?ltoac? de s?nge. Altcineva are inspira?ia s? surprind? o m?n? ?ns?ngerat?. A cui, nu mai are importan??. Iar m?ine imaginea ei ?n acest cadru va fi ?nf??i?at? aproape ca m?na destinului, care ?a ?ntrerupt via?a celei mai frumoase ?i pline de mister prin?ese.“ Gianni Versace. O cas? orbitor de alb? ?n Miami Beach, pe trepte se ridic? un om bronzat, bine f?cut, ?mbr?cat ?ntr?un r?nd de haine scumpe, de culoare deschis?. Un t?n?r se repede spre el ?i?l ?mpu?c? din fa??. ?i din nou luminile reflectoarelor, fotografii, reportaje ?i bine?cunoscuta m?n? a destinului, care ?a ?ntrerupt str?lucitoarea via?? a amatorului de pornografii, ?ig?ri de foi ?i b?rba?i“. Au mai fost John Kennedy, starul de cinema Marilyn Monroe, frumosul ?i nep?s?torul Elvis Presley, re?inutul ?i enigmaticul John Lennon ?i arhiducele Franz Ferdinand. Ce?i une?te pe to?i ace?ti oameni? Ei s?au dovedit de prisos ?n jocul misterios al nu se ?tie cui. Al cui oare? De ce s? faci o icoan? dintr?un om ale c?rui via?? ?i activitate au fost for?a motrice a politicii, filmului, muzicii, ba chiar ?i a istoriei?
Irène: Roman din seria Verh?ven
Irène: Roman din seria Verh?ven
Pierre Lemaitre
¥73.49
De?i ?n ultimele zeci de ani progresul tehnologiei a devenit tot mai rapid, modific?nd condi?iile de via?? nu numai de la o genera?ie la alta, ci chiar ?n cadrul aceleia?i genera?ii, rela?iile dintre oameni au continuat s? se conduc? dup? acelea?i reguli vechi de secole. Avem a?tept?ri de la noi ?n?ine ?i de la ceilal?i bazate pe acelea?i principii de via?? vetuste, iar c?nd suntem dezam?gi?i arunc?m vina ?ntr-o parte ?i-n alta, inclusiv asupra propriei persoane, f?r? s? observ?m c? ?ncerc?m, de fapt, s? ?mbr?c?m un adult cu hainele unui copil. Ce face Meg Barker ?n aceast? carte remarcabil de atractiv scris? este s? pun? sub semnul ?ntreb?rii regulile actuale din cadrul rela?iilor intime ?i de prietenie. Ea ne propune s? reflect?m asupra lor ?i s? ?n?elegem de ce nu mai pot func?iona, suger?ndu-ne rescrierea lor ?ntr-o manier? flexibil?, adaptat? fiec?ruia ?n parte. Este o carte ce deschide perspective, oferind argumente pro ?i contra bazate pe cercetare, f?r? s? impun?, f?r? s? fac? judec??i de valoare. ? Rescrierea regulilor este un ghid prietenos ce ne poart? printre complicatele – ?i, adesea, contradictoriile – reguli ale iubirii: sunt oferite sfaturi cu privire la atrac?ie ?i sex, monogamie ?i conflict, identitate de gen ?i angajament. Aceast? carte trece ?n revist? modul ?n care regulile sunt ?rescrise“ ?n diferite feluri, d?ndu-i cititorului puterea s? g?seasc? abordarea care se potrive?te cel mai bine cu situa?ia lui. – Meg Barker ? “Tr?im ?ntr-o perioad? de mare incertitudine ?n ceea ce prive?te rela?iile. C?ut?m Alesul, dar ne trezim c? r?m?nem singuri pentru c? nimeni nu se ridic? la nivelul a?tept?rilor. T?njim dup? un final fericit, dar o desp?r?ire dup? alta ne las? r?ni?i ?i confuzi. G?sim un partener, dar realitatea rela?iilor noastre nu este cea la care ne a?teptam ?i devine greu s? p?str?m echilibrul ?ntre acestea ?i toate celelalte lucruri pe care le vrem de la via??. C?s?toria se dovede?te a fi o industrie ?rezistent? la recesiun“ ?i, ?n acela?i timp, rata divor?urilor ?i a desp?r?irilor se ridic? la cele mai ?nalte cote.“ – Meg Barker
Acas? - ?n exil
Acas? - ?n exil
Aura Christi
¥81.34
16 somit??i din ?tiin?ele educa?iei î?i prezint? cele mai inovatoare cadre teoretice ?i cele mai influente contribu?ii din domenii precum achizi?ia con?inuturilor, dezvoltarea uman? sau studiul cultural ?i social al procesului înv???rii. Cu un accent aparte pus pe instruirea continu?, dar ?i pe natura experien?ial? ?i transformativ? a înv???rii, textele din acest volum familiarizeaz? profesorii ?i cercet?torii cu cele mai proaspete idei ?i curente din teoriile educa?iei. Dintre autorii de referin?? prezen?i în aceast? antologie nu lipsesc Howard Gardner, Jerome Bruner, Peter Jarvis, Etienne Wenger, Jack Mezirow ?.a. Înv??area e „treaba" tuturor: profesori ?i elevi din sistemul de educa?ie, adul?i angaja?i în procese de formare profesional?, manageri con?tien?i de avantajul comparativ dat de excelen?a ?i creativitatea angaja?ilor, consultan?i în procese de înv??are (traineri, mentori, consilieri). Knud Illeris ne pune la dispozi?ie o selec?ie excep?ional? de autori de mare prestigiu ?i texte fundamentale care au marcat în?elegerea pe care o avem azi cu privire la procesele de înv??are. Un motiv în plus s? „lu?m de bun?" aceast? carte este c? ilustreaz? perspectiva unui autor scandinav, iar sistemele de educa?ie ?i formare de acolo reu?esc s? îmbine cel mai bine performan?a în înv??are cu fericirea ?i starea de bine.- Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, coordonatorul colec?iei „Educa?ie ?i formare", decanul Facult??ii de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei, Universitatea din Bucure?ti
Trei mii de semne. Jurnal de scriitor
Trei mii de semne. Jurnal de scriitor
Christi Aura
¥106.19
Ce ne ?ndeamn? s? r?vnim la acele lucruri care nu ne apar?in, devenind invidio?i, sau chiar s? ni le ?nsu?im uneori, nesocotind, astfel, unul dintre principiile morale esen?iale? Avem oare de-a face cu un atribut uman primar, mai mult sau mai pu?in ?mbl?nzit de-a lungul veacurilor??n mituri ?i basme, furtul ?i pierderea sunt prezente ca mecanisme declan?atoare ale unor serii de evenimente fatidice sau, din contr?, ca germeni ai unei noi stabilit??i, superioar? celei anterioare. Trec?nd dincolo de simpla nara?iune a acestora, cartea de fa?? ne dezv?luie, printr-o fin? analiz? psihologic?, aspectele, motiva?iile, ra?iunile interioare ale ho?iei, acelea care scap? adesea privirii moralizatoare, precum ?i ?n?elesurile ascunse ale pandantului s?u, pierderea.Ho?ul interior este o lectur? util? ?i ?n acela?i timp pl?cut? pentru psihologi, psihoterapeu?i, asisten?i sociali, avoca?i ?i, totodat?, pentru to?i aceia care doresc s? ?n?eleag? ra?iunile ascunse ale comportamentelor respinse, ?n general, de societate.?Un mit esen?ial despre ho?ie este povestea L?nii de Aur. Aceast? legend? are cel pu?in 3000 de ani ?i reprezint? o prim? ilustrare a furtului unui lucru de pre?. [...] Studiind acest mit, vom vedea c? Iason, eroul compromis, se comport?, ?n parte, ca un adolescent care ?nc? nu s-a maturizat ca b?rbat, ca un t?n?r ce consider? c? i se cuvinte totul ?i care nu-?i poate recunoa?te limit?rile. Viitoarea sa so?ie, Medeea, ??i ucide mai t?rziu copiii f?cu?i cu Iason, pentru a evita ru?inea pierderii statutului ei ?i pentru a-?i afirma propria idee de justi?ie ?n fa?a nedrept??ii lui Iason, pe care ea o resimte ca pe o priva?iune. ?ns? lunga lor poveste mai con?ine ?i o alt? ?ntrebare: c?nd ho?ia opre?te brutal procesul de individuare?“ – Robert TyminskiSt?team ?n cabinetul meu de la ?coal?, c?nd a intrat o profesoar? ?i mi-a spus: ?A f?cut-o din nou.? Am ?ntrebat cine a f?cut-o din nou, iar ea mi-a replicat: ?Kyle. A furat ceva din po?eta mea,dar una dintre celelalte profesoare l-a prins dup? aceea, c?nd ?ncerca sa ascund? ce a luat ?n ghiozdan.? Am ?ntrebat ce furase ?i mi-a r?spuns: ?Rujul. La fel ca data trecut?.? A continuat: ?E un ho? de farduri. Din toate lucrurile de furat, el e obsedat de farduri. M?car ?tim, ?n sf?r?it, cine tot lua rujurile.? La vremea aceea, Kyle avea doar 5 ani.“ – Robert Tyminski
Experien?a psihanalizei. Panorama psihanalizei contemporane
Experien?a psihanalizei. Panorama psihanalizei contemporane
Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black
¥106.19
Cum func?ioneaz? mintea noastr?? De ce facem unele alegeri ?i nu altele? Ce rol are plictiseala? Este moralitatea ?nn?scut?, sau este nevoie s? o ?nv???m? C?t de mult corupe puterea? C??tigul la loterie aduce fericirea? Dar z?mbetul? Sunt ?ntreb?ri pe care fiecare dintre noi ?i le-a pus la un moment dat, dar c?rora psihologii le-au dat un r?spuns fundamentat ?tiin?ific. ?n 15 minute psiholog este o lectur? u?oar? ?i pl?cut?, care te introduce ?n lumea fascinant? a psihicului uman, a?a cum este ea v?zut? ?i descifrat? de speciali?ti. Prin aceast? carte, autoarea realizeaz? un parcurs captivant, reu?ind s? prezinte studii ?i teorii ?tiin?ifice ?ntr-o manier? antrenant? ?i marcat? de umor. Bogatul s?u con?inut informa?ional este atent structurat ?i ?nso?it de numeroase imagini atractive, care au darul de a te ajuta s?-l re?ii mai u?or. C?nd Albert Einstein a murit, ?n 1955, creierul lui a fost scos, examinat, fotografiat ?i conservat, disp?r?nd timp de dou?zeci de ani, p?n? ?n 1978, c?nd a fost redescoperit. A fost t?iat ?n 240 de buc??i pentru examinare microscopic?, ceea ce a ?nsemnat o pacoste pentru cercet?rile ulterioare. Nu exist? nicio deosebire de m?rime ?ntre creierul lui Einstein ?i un creier ?normal". Sunt ?ns? deosebiri structurale. Lobul parietal inferior al creierului lui Einstein era cu 15% mai bine dezvoltat dec?t la al?ii [...] existau, de asemenea, mai multe conexiuni ?ntre p?r?ile creierului s?u dec?t sunt ?n mod obi?nuit.Anne Rooney I-ai administra ?ocuri electrice altei persoane, care nu e vinovat? de nicio crim?, doar pentru c? a?a ??i spune cineva s? faci? Nu? E?ti sigur? Suntem cu mult mai slabi ?n fa?a autorit??ii dec?t ne-ar pl?cea s? credem. Stanley Milgram, un psiholog de la Universitatea Yale, a fost interesat de disculparea invocat? de mul?i fo?ti nazi?ti, care au sus?inut c? ei doar s-au supus ordinelor. Psihologul a fost curios s? vad? p?n? unde ar merge oamenii supun?ndu-se ordinelor. A?adar, s-a decis s? afle.
Belzhar
Belzhar
Wolitzer Meg
¥65.32
Rod al efortului de sintetizare a peste 50 000 de cercet?ri, incluzând 250 de milioane de elevi, Înv??area vizibil?. Ghid pentru profesori identific?, pe baze riguros ?tiin?ifice, care sunt cei mai eficien?i factori din procesul de predare-înv??are. Într-o lume preocupat? de aspectele conjuncturale ale activit??ii didactice (politici educa?ionale, management ?colar etc.), John Hattie se întoarce la „via?a de zi cu zi" a profesorilor ?i elevilor. Axat? pe procesele specifice lec?iei ?i interac?iunilor profesor–elev, cartea ofer? criterii clare ?i obiective pentru orice educator care dore?te s? aleag? cele mai bune c?i de optimizare a înv???rii.Volumul se concentreaz? asupra obiectivelor didactice stimulatoare, asupra importan?ei clarific?rii la clas? a criteriilor de reu?it? ?i a progresului individual al elevului ?i asupra felului în care evaluarea continu? poate motiva atât profesorul, cât ?i elevii. Educatorii ?i cercet?torii din domeniul pedagogiei vor g?si aici sfaturi practice pentru implementarea celor mai adecvate strategii didactice, precum ?i studii de caz ?i liste de sarcini pentru diversele etape ale instruirii. „Dup? încerc?ri mai mult sau mai pu?in reu?ite de reforme structurale ?i sistemice în educa?ie, avem nevoie de o revolu?ie a înv???rii. Cartea lui Hattie le ofer? profesorilor ?ansa extraordinar? de a genera fiecare, prin munca de zi de zi, o transformare profund? a înv???rii, aducând acest proces în zona «vizibil?» ?i f?cându-l pl?cut ?i autentic. Astfel, educatorii vor putea contribui direct ?i substan?ial la o Românie educat?..."-Prof. univ. dr. Lucian Ciolan,coordonatorul colec?iei „Educa?ie ?i formare", decanul Facult??ii de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei, Universitatea din Bucure?ti
Cartea clanului din Baltimore
Cartea clanului din Baltimore
Joël Dicker
¥81.67
Inima te ?n?eap?, stomacul devine rebel, urechile ?iuie, tremuri de furie sau de nervi. Emo?iile clocotesc ?i e?ti ve?nic stresat. Pe ne?tiute, organismul se fr?nge sub aceast? presiune: apar palpita?iile, respiri mai greu, transpiri mai des ?i acuzi tulbur?ri gastrointestinale. Evit?nd capcana explica?iilor simpliste, de tipul ?bolile de inim? sunt efectul ambi?iei ?i agita?iei", cartea de fa?? prezint? un model complex, bio-psiho-social, ?n care stresul emo?ional este v?zut nu doar ca factor de ?mboln?vire sau agravare a bolii, dar ?i ca efect adesea ignorat al afec?iunii somatice. Organizat pe diverse grupe de organe (inima, pielea, organele genitale, vocea, aparatul locomotor etc.), volumul ofer? clarific?rile medicale ?i psihologice necesare, dar ?i m?suri terapeutice eficiente – de la procedee de relaxare ?i somatoterapie la tehnici cognitiv-comportamentele pentru re?ncadrarea bolii, reintegrarea la locul de munc? ?i mai buna gestionare a emo?iilor. Cartea se adreseaz? at?t publicului larg (bolnavi ?i apar?in?tori), c?t ?i medicilor ?i psihologilor clinicieni.
Bucuria de a munci? Tu, locul de munc? ?i fericirea
Bucuria de a munci? Tu, locul de munc? ?i fericirea
Warr Peter, Clapperton Guy
¥57.14
n aceast carte de referin pentru psihologia dezvoltrii umane, Erik Erikson combin profundele intuiii ale psihanalizei cu datele empirice ale antropologiei culturale, pentru a evidenia legturile strnse dintre educaia copilului i constrngerile socioculturale. Publicat n 1950 i reeditat n mai multe rnduri, cartea de fa are meritul de a fi aplicat cu succes teoria freudian a sexualitii infantile la munca de teren" a antropologiei. Astfel, autorul a studiat dou triburi amerindiene, comparndule diversele moduri de educaie i socializare ale copiilor. Plecnd de aici, a elaborat teoria celor opt stadii ale dezvoltrii Eului, concepie care a rmas extrem de influent pn n prezent. Cartea ofer analize revelatorii asupra civilizaiei nordamericane, la care se adaug dou inedite psihobiografii dedicate lui Hitler i Maxim Gorki.
2 3 4 5 6 7 8